முஸ்லிம்கள் பண்டிகை
ஜனவரி - 14 வெள்ளி நாகூர்மீரான் ஷாஹீப் உரூஸ்தை - 1
ஜனவரி - 16 ஞாயிறு சென்னை பப்புமஸ்தான் சாஹிப் உரூஸ்தை - 3
ஜனவரி - 18 செவ்வாய் மேலூர் கொன்னை மஸ்தான் சந்தனக்கூடுதை - 5
பிப்ரவரி - 18 வெள்ளி சிக்கந்தர் பாஷாமலை சந்தனக்கூடுமாசி - 6
பிப்ரவரி - 28 திங்கள் ஷபமே ராஜ்மாசி - 16
மார்ச் - 18 வெள்ளி ஷபே பாரத்பங்குனி - 4
ஏப்ரல் - 3 ஞாயிறு ரம்ஜான் முதல் தேதிபங்குனி - 20
ஏப்ரல் - 5 செவ்வாய் ஹஸரத் பீபீ காத்துணே ஜன்னத் உரூஸ்பங்குனி - 22
ஏப்ரல் - 16 சனி திருச்சி ஹஸரத் தப்ரே ஆலம் பாதுஷா உரூஸ்சித்திரை - 3
ஏப்ரல் - 22 வெள்ளி மௌலா அலி உரூஸ்சித்திரை - 9
ஏப்ரல் - 28 வியாழன் லைலத் துல்கதர்சித்திரை - 15
மே - 3 செவ்வாய் ரம்ஜான் பண்டிகைசித்திரை - 20
மே - 17 செவ்வாய் ஹாஜா பந்நே நவாஸ் உரூஸ்வைகாசி - 3
ஜூலை - 9 சனி அரபா மெக்காவுக்கு ஹஜ் யாத்திரை செய்த நாள்ஆனி - 25
ஜூலை - 10 ஞாயிறு பக்ரீத் பண்டிகைஆனி - 26
ஜூலை - 16 சனி கோவளம் தமீம் அன்சாரி பாஷா உரூஸ்ஆனி - 32
ஜூலை - 31 ஞாயிறு ஹிஜிரி வருடப்பிறப்புஆடி - 15
ஆகஸ்ட் - 9 செவ்வாய் மொஹரம் பண்டிகைஆடி - 24
ஆகஸ்ட் - 15 திங்கள் ஹஸரத் உமார் பரீகி ஆஜம்ஆடி - 30
செப்டம்பர் - 7 புதன் திருவொற்றியூர் பீர்பைல்வான் உரூஸ்ஆவணி - 22
செப்டம்பர் - 10 சனி அகீர்ஷா ஷம்பாஆவணி - 25
அக்டோபர் - 9 ஞாயிறு மிலாடி நபிபுரட்டாசி - 22
அக்டோபர் - 26 புதன் மதுரை தெற்குவாசல் முகைதீன் ஆண்டவர் கொடிஐப்பசி - 9
அக்டோபர் - 28 வெள்ளி மேலக்கால் சையத் இப்ராஹீம் உரூஸ்ஐப்பசி - 11
நவம்பர் - 11 வெள்ளி திருமயம் காட்டுபாவா உரூஸ்ஐப்பசி - 25
நவம்பர் - 26 சனி ஹஸரத் உமார் பிறந்தநாள்கார்த்திகை - 10
டிசம்பர் - 19 திங்கள் சென்னை ஹஸரத் பத்தாஷா உரூஸ்மார்கழி - 4