அரசு விடுமுறை நாட்கள்
டிசம்பர் - 25 ஞாயிறு கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைமார்கழி - 10
இந்துக்கள் பண்டிகை
டிசம்பர் - 5 திங்கள் பரணி தீபம்கார்த்திகை - 19
டிசம்பர் - 6 செவ்வாய் திருக்கார்த்திகை தீபம்கார்த்திகை - 20
டிசம்பர் - 8 வியாழன் ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திர தீபம்கார்த்திகை - 22
டிசம்பர் - 23 வெள்ளி அனுமன் ஜெயந்திமார்கழி - 8
டிசம்பர் - 29 வியாழன் கெர்போட்ட ஆரம்பம்மார்கழி - 14
கிருஸ்துவர்கள் பண்டிகை
டிசம்பர் - 8 வியாழன் தேவமாதா கருவுற்ற திருநாள்கார்த்திகை - 22
டிசம்பர் - 21 புதன் அர்ச் தாமஸ்மார்கழி - 6
டிசம்பர் - 24 சனி கிறிஸ்துமஸ் ஈவ்மார்கழி - 9
டிசம்பர் - 25 ஞாயிறு கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைமார்கழி - 10
டிசம்பர் - 28 புதன் மாசற்ற குழந்தைகள் தினம்மார்கழி - 13
டிசம்பர் - 31 சனி நியூ ஈயர்ஸ் ஈவ்மார்கழி - 16
முஸ்லிம்கள் பண்டிகை
டிசம்பர் - 19 திங்கள் சென்னை ஹஸரத் பத்தாஷா உரூஸ்மார்கழி - 4
சுப முகூர்த்த தினங்கள்
டிசம்பர் - 4 ஞாயிறு வளர்பிறை சுபமுகூர்த்தம் கார்த்திகை - 18
டிசம்பர் - 11 ஞாயிறு தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் கார்த்திகை - 25
டிசம்பர் - 12 திங்கள் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் கார்த்திகை - 26
டிசம்பர் - 14 புதன் தேய்பிறை சுபமுகூர்த்தம் கார்த்திகை - 28
முக்கிய விரத தினங்கள்
அமாவாசை

டிசம்பர் - 23 வெள்ளி மார்கழி - 8

பௌர்ணமி

டிசம்பர் - 7 புதன் கார்த்திகை - 21

கிருத்திகை

டிசம்பர் - 6 செவ்வாய் கார்த்திகை - 20

திருவோணம்

டிசம்பர் - 26 திங்கள் மார்கழி - 11

ஏகாதசி

டிசம்பர் - 4 ஞாயிறு கார்த்திகை - 18

டிசம்பர் - 19 திங்கள் மார்கழி - 4

சஷ்டி

டிசம்பர் - 14 புதன் கார்த்திகை - 28

டிசம்பர் - 28 புதன் மார்கழி - 13

சங்கடஹர சதுர்த்தி

டிசம்பர் - 11 ஞாயிறு கார்த்திகை - 25

சிவராத்திரி

டிசம்பர் - 21 புதன் மார்கழி - 6

பிரதோஷம்

டிசம்பர் - 5 திங்கள் கார்த்திகை - 19

டிசம்பர் - 21 புதன் மார்கழி - 6

சதுர்த்தி

டிசம்பர் - 26 திங்கள் மார்கழி - 11

?>