வாஸ்து நாட்கள்
ஜனவரி - 25 செவ்வாய் காலை 10.41 - 11.17தை - 12
மார்ச் - 6 ஞாயிறு காலை 10.32 - 11.08மாசி - 22
ஏப்ரல் - 23 சனி காலை 08.54 - 09.30சித்திரை - 10
ஜூன் - 4 சனி காலை 9.58 - 10.34வைகாசி - 21
ஜூலை - 27 புதன் காலை 07.44 - 08.20ஆடி - 11
ஆகஸ்ட் - 22 திங்கள் காலை 07.23 - 07.59ஆவணி - 6
அக்டோபர் - 28 வெள்ளி காலை 07.44 - 08.20ஐப்பசி - 11
நவம்பர் - 24 வியாழன் காலை 11.29 - 12.05கார்த்திகை - 8