வாஸ்து நாட்கள்
ஜனவரி - 26 வியாழன் காலை 10.41 - 11.17தை - 12
மார்ச் - 6 திங்கள் காலை 10.32 - 11.08மாசி - 22
ஏப்ரல் - 23 ஞாயிறு காலை 08.54 - 09.30சித்திரை - 10
ஜூன் - 4 ஞாயிறு காலை 09.58 - 10.34வைகாசி - 21
ஜூலை - 27 வியாழன் காலை 07.44 - 08.20ஆடி - 11
ஆகஸ்ட் - 23 புதன் காலை 07.23 - 07.59ஆவணி - 6
அக்டோபர் - 28 சனி காலை 07.44 - 08.20ஐப்பசி - 11
நவம்பர் - 24 வெள்ளி காலை 11.29 - 12.05கார்த்திகை - 8