விரத தினங்கள்
S.No மாதம் அமாவசை பௌர்ணமி கிருத்திகை சங்கடஹர சதுர்த்தி சஷ்டி ஏகாதசி சதுர்த்தி சிவராத்திரி திருவோணம் பிரதோஷம்
1 ஜனவரி 2,31 17 13 21 8 13,28 6 1,30 4
2 பிப்ரவரி 16 9 20 6 12,26,27 4 1,28 14,28
3 மார்ச் 2,31 17 8 21 8 14,28 6 30 28 15,29
4 ஏப்ரல் 30 16 4 19 7 12,26 5 29 24 14,28
5 மே 30 15 2,29 19 7 12,26 4 28 21 13,27
6 ஜூன் 28 14 25 17 5 10,24 3 27 17 12,26
7 ஜூலை 28 13 23 16 5 10,24 3 26 15 11,26
8 ஆகஸ்ட் 26 11 19 15 3 8,23 1,31 25 11 9,24
9 செப்டம்பர் 25 10 15 13 2 6,21 29 24 7 8,23
10 அக்டோபர் 25 9 13 13 1,30 6,21 28 23 5 7
11 நவம்பர் 23 8 9 11 29 4,20 27 22 1,28 21
12 டிசம்பர் 23 7 6 11 28 4,19 26 21 26 5,21